Към основното съдържание

Обратно

Logo Rijksoverheid - Към началната страница на prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl
Illustration: Авторско право

Авторско право

Освен ако не е посочено друго, за съдържанието на този уебсайт е приложима нулевата декларация на Creative Commons (CC0). Това означава, че повторното използване на съдържанието на този сайт е разрешено, освен ако в определена част (например документ) не е посочено, че за тази част се прилага ограничение за авторските права.

Изключение за изображения

Декларацията CC0 не е приложима за снимки, видеоклипове, инфографики и всички други форми на изображения. Следователно повторното използване или прехвърляне на изображения не е разрешено, освен ако при изображението изрично не е посочено, че това е разрешено. При повторно използване на изображението е задължително копирането на името на автора - ако е посочено. Освен това, когато се цитира съдържанието, не трябва да се създава впечатление, че националното правителство безрезервно подкрепя смисъла на вторичното произведение.

Авторски права

Редакцията на този уебсайт е положила всички усилия, за да се съобрази с авторските права върху публикуваните изображения. Ако според вас при дадено изображение това не е направено или не е направено правилно? Моля, свържете се с нас по имейл на prikkenzonderafspraak@minvws.nl.

Така боравим с твоите данни:

Никой не знае кой си. Разглеждането на ваксинационните пунктове е напълно анонимно.

На този уебсайт не съхраняваме лични данни.

Следим единствено за това кои части се посещават, за да можем да подобрим този уебсайт. 

За тази уебстраница

  • Лични данни
  • Бисквитки
  • Авторско право
  • Достъпност
  • Съобщаване на уязвимост

Повече информация?