Към основното съдържание

Обратно

Logo Rijksoverheid - Към началната страница на prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl
Illustration: Авторско право

Авторско право

Освен ако не е посочено друго, за съдържанието на този уебсайт е приложима нулевата декларация на Creative Commons (CC0). Това означава, че повторното използване на съдържанието на този сайт е разрешено, освен ако в определена част (например документ) не е посочено, че за тази част се прилага ограничение за авторските права.

Изключение за изображения

Декларацията CC0 не е приложима за снимки, видеоклипове, инфографики и всички други форми на изображения. Следователно повторното използване или прехвърляне на изображения не е разрешено, освен ако при изображението изрично не е посочено, че това е разрешено. При повторно използване на изображението е задължително копирането на името на автора - ако е посочено. Освен това, когато се цитира съдържанието, не трябва да се създава впечатление, че националното правителство безрезервно подкрепя смисъла на вторичното произведение.

Авторски права

Редакцията на този уебсайт е положила всички усилия, за да се съобрази с авторските права върху публикуваните изображения. Ако според вас при дадено изображение това не е направено или не е направено правилно? Моля, свържете се с нас по имейл на prikkenzonderafspraak@minvws.nl.

Така боравим с твоите данни:

Никой не знае кой си. Разглеждането на ваксинационните пунктове е напълно анонимно.

На този уебсайт не съхраняваме лични данни.

Следим единствено за това кои части се посещават, за да можем да подобрим този уебсайт. 

Alleen samen krijgen we corona onder controle

За тази уебстраница

  • Лични данни
  • Бисквитки
  • Авторско право
  • Достъпност
  • Съобщаване на уязвимост

Повече информация?