Към основното съдържание

Обратно

Logo Rijksoverheid - Към началната страница на prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl
Illustration: Достъпност

Достъпност

Достъпният уебсайт е по-лесен за използване за всички целеви групи. Ето защо „Временното постановление за правителствената цифрова достъпност“ предвижда, че правителствените сайтове трябва да отговарят на изискванията за достъпност, определени в EN 301 549/WCAG 2.1, и дължат отчетност за това в декларация за достъпност.

Тази декларация може да бъде изготвена само след задълбочено проучване от определена за целта агенция. Тъй като този сайт все още е в процес на разработка и ще се промени както технически, така и редакционно, очакваме да можем да публикуваме тази декларация едва след няколко месеца.

Гарантиране на достъпността

Гарантираме добра достъпност за следните мерки в рамките на нашите процеси:

  • Достъпност „по дизайн“: от самото начало достъпността е част от всички стъпки в процеса на проектиране, изграждане и редактиране на нашия уебсайт.
  • Проучване: независими експерти редовно тестват (части от) уебсайта за достъпност. Както функционално-техническите части, така и редакционните аспекти. Ние решаваме по устойчив начин констатирани проблеми.
  • Познания на служителите: нашите служители поддържат на ниво своите познания за достъпността и ги прилагат, когато е необходимо.

Съобщаване на проблеми с достъпността

Ако имате въпроси или забележки, можете да осъществите контакт през prikkenzonderafspraak@minvws.nl.

Така боравим с твоите данни:

Никой не знае кой си. Разглеждането на ваксинационните пунктове е напълно анонимно.

На този уебсайт не съхраняваме лични данни.

Следим единствено за това кои части се посещават, за да можем да подобрим този уебсайт. 

За тази уебстраница

  • Лични данни
  • Бисквитки
  • Авторско право
  • Достъпност
  • Съобщаване на уязвимост

Повече информация?