Към основното съдържание

Обратно

Logo Rijksoverheid - Към началната страница на prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl
Illustration: Достъпност

Достъпност

Достъпният уебсайт е по-лесен за използване за всички целеви групи. Ето защо „Временното постановление за правителствената цифрова достъпност“ предвижда, че правителствените сайтове трябва да отговарят на изискванията за достъпност, определени в EN 301 549/WCAG 2.1, и дължат отчетност за това в декларация за достъпност.

Тази декларация може да бъде изготвена само след задълбочено проучване от определена за целта агенция. Тъй като този сайт все още е в процес на разработка и ще се промени както технически, така и редакционно, очакваме да можем да публикуваме тази декларация едва след няколко месеца.

Гарантиране на достъпността

Гарантираме добра достъпност за следните мерки в рамките на нашите процеси:

  • Достъпност „по дизайн“: от самото начало достъпността е част от всички стъпки в процеса на проектиране, изграждане и редактиране на нашия уебсайт.
  • Проучване: независими експерти редовно тестват (части от) уебсайта за достъпност. Както функционално-техническите части, така и редакционните аспекти. Ние решаваме по устойчив начин констатирани проблеми.
  • Познания на служителите: нашите служители поддържат на ниво своите познания за достъпността и ги прилагат, когато е необходимо.

Съобщаване на проблеми с достъпността

Ако имате въпроси или забележки, можете да осъществите контакт през prikkenzonderafspraak@minvws.nl.

Така боравим с твоите данни:

Никой не знае кой си. Разглеждането на ваксинационните пунктове е напълно анонимно.

На този уебсайт не съхраняваме лични данни.

Следим единствено за това кои части се посещават, за да можем да подобрим този уебсайт. 

Alleen samen krijgen we corona onder controle

За тази уебстраница

  • Лични данни
  • Бисквитки
  • Авторско право
  • Достъпност
  • Съобщаване на уязвимост

Повече информация?