Przejdź do treści głównej

Powróć

Logo Rijksoverheid - Przejdź do strony głównej prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl
Illustration: Prawa Autorskie

Prawa Autorskie

O ile nie zaznaczono inaczej, w odniesieniu do treści niniejszej witryny internetowej zastosowanie ma oświadczenie Creative Commons Zero (CC0). Oznacza to, że ponowne wykorzystanie treści tej witryny jest dozwolone, chyba że jakiś fragment (na przykład dokument) wyraźnie zaznacza, że w odniesieniu do niego zastosowanie ma ograniczenie z uwagi na prawa autorskie.

Wyjątek dotyczący obrazów

Oświadczenie CC0 nie dotyczy zdjęć, filmów, infografiki i wszelkich innych form obrazów. W związku z tym nie wolno ponownie wykorzystywać ani przenosić obrazów, chyba że przy obrazie wyraźnie zaznaczono, że jest to dozwolone. W przypadku ponownego wykorzystania obrazu przeniesienie nazwiska autora – jeśli jest podane – jest obowiązkowe. Ponadto, cytując przedmiotową treść, nie należy wywoływać wrażenia, jakoby centralny organ administracji państwowej bezwarunkowo identyfikował się ze znaczeniem przedmiotowej treści.

Prawa autorskie

Redakcja tej witryny z należytą starannością uwzględniła prawa autorskie spoczywające na opublikowanych obrazach. Czy twoim zdaniem w odniesieniu do któregoś z obrazów tak nie postąpiono albo nie uczyniono tego poprawnie? Prosimy o kontakt drogą mailową na adres prikkenzonderafspraak@minvws.nl.

W ten sposób postępujemy z twoimi danymi:

Nikt nie wie, kim jesteś. Przeglądanie punktów szczepień jest całkowicie anonimowe.

W tej witrynie nie przechowujemy żadnych danych osobowych.

Śledzimy tylko, które części są odwiedzane, abyśmy mogli udoskonalić tę witrynę.

O tej witrynie

  • Polityka prywatności
  • Pliki Cookie
  • Prawa Autorskie
  • Dostępność
  • Zgłoś podatność informatyczną