Przejdź do treści głównej

Powróć

Logo Rijksoverheid - Przejdź do strony głównej prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl
Illustration: Dostępność

Dostępność

Łatwo dostępna witryna jest prostsza w użyciu dla wszystkich grup docelowych. Dlatego „Tymczasowe rozporządzenie w sprawie dostępności cyfrowej organów administracji państwowej” stanowi, że państwowe witryny internetowe muszą spełniać wymogi dostępności określone w EN 301 549/WCAG 2.1 [europejski standard dostępności cyfrowej] i muszą to uwzględnić w oświadczeniu o dostępności.

Oświadczenie to można sporządzić tylko po uprzedniej dokładnej kontroli przez upoważnioną do tego agencję. Ponieważ niniejsza witryna jest wciąż w fazie rozwoju i zmieni się zarówno pod względem technicznym, jak i redakcyjnym, spodziewamy się, że będziemy mogli opublikować przedmiotowe oświadczenie dopiero za kilka miesięcy.

Gwarancja dostępności

Gwarantujemy dobrą dostępność poprzez zastosowanie następujących środków w ramach naszych procesów:

  • Dostępność „by design”: dostępność od samego początku stanowi część wszystkich etapów procesu projektowania, tworzenia i redagowania naszej witryny internetowej.
  • Kontrola: niezależni eksperci regularnie sprawdzają (części) witryny pod kątem dostępności. Zarówno w części funkcjonalno-technicznej, jak i wydawniczej. Wykryte problemy rozwiązujemy w sposób trwały i zrównoważony.
  • Wiedza pracowników: nasi pracownicy aktualizują swoją wiedzę na temat dostępności i stosują ją w razie potrzeby.

Zgłoś problemy z dostępnością

Masz pytania lub uwagi? Skontaktuj się wówczas z nami pod adresem prikkenzonderafspraak@minvws.nl.

W ten sposób postępujemy z twoimi danymi:

Nikt nie wie, kim jesteś. Przeglądanie punktów szczepień jest całkowicie anonimowe.

W tej witrynie nie przechowujemy żadnych danych osobowych.

Śledzimy tylko, które części są odwiedzane, abyśmy mogli udoskonalić tę witrynę.

O tej witrynie

  • Polityka prywatności
  • Pliki Cookie
  • Prawa Autorskie
  • Dostępność
  • Zgłoś podatność informatyczną