Powróć

Polski

Icon world - language selector
Illustration: Dostępność

Dostępność

Łatwo dostępna witryna jest prostsza w użyciu dla wszystkich grup docelowych. Dlatego „Tymczasowe rozporządzenie w sprawie dostępności cyfrowej organów administracji państwowej” stanowi, że państwowe witryny internetowe muszą spełniać wymogi dostępności określone w EN 301 549/WCAG 2.1 [europejski standard dostępności cyfrowej] i muszą to uwzględnić w oświadczeniu o dostępności.

Oświadczenie to można sporządzić tylko po uprzedniej dokładnej kontroli przez upoważnioną do tego agencję. Ponieważ niniejsza witryna jest wciąż w fazie rozwoju i zmieni się zarówno pod względem technicznym, jak i redakcyjnym, spodziewamy się, że będziemy mogli opublikować przedmiotowe oświadczenie dopiero za kilka miesięcy.

Gwarancja dostępności

Gwarantujemy dobrą dostępność poprzez zastosowanie następujących środków w ramach naszych procesów:

  • Dostępność „by design”: dostępność od samego początku stanowi część wszystkich etapów procesu projektowania, tworzenia i redagowania naszej witryny internetowej.
  • Kontrola: niezależni eksperci regularnie sprawdzają (części) witryny pod kątem dostępności. Zarówno w części funkcjonalno-technicznej, jak i wydawniczej. Wykryte problemy rozwiązujemy w sposób trwały i zrównoważony.
  • Wiedza pracowników: nasi pracownicy aktualizują swoją wiedzę na temat dostępności i stosują ją w razie potrzeby.

Zgłoś problemy z dostępnością

Masz pytania lub uwagi? Skontaktuj się wówczas z nami pod adresem prikkenzonderafspraak@minvws.nl.

W ten sposób postępujemy z twoimi danymi:

Nikt nie wie, kim jesteś. Przeglądanie punktów szczepień jest całkowicie anonimowe.

W tej witrynie nie przechowujemy żadnych danych osobowych.

Śledzimy tylko, które części są odwiedzane, abyśmy mogli udoskonalić tę witrynę.

Alleen samen krijgen we corona onder controleAlleen samen krijgen we corona onder controle

O tej witrynie

  • Polityka prywatności
  • Pliki Cookie
  • Prawa Autorskie
  • Dostępność
  • Zgłoś podatność informatyczną