ተመለስ

ትግርኛ ፊደል

Icon world - language selector
Illustration: ብተደጋጋሚ ዚሕተቱ ሕቶታት

ብተደጋጋሚ ዚሕተቱ ሕቶታት

ብዘይ ቈጸራ ክትባት ምውሳድ ብኸመይ እዩ ዝግበር?

ክትባት

ክትባት

ካልኣይ ክትባት

ክትባት

መዝገብ ክትባት

ንውልቃዊ ሓበሬታት ናትካ ብኸምዚ ኣገባብ ኢና ንዕቅቦምም፦

መንነትካ ዝፈልጥ ወላ ሓደ ሰብ የልቦን። ነቲ ናይ ክትባት መኽተቢ ቦታታት ትርእዮ መንነትካ ከይተፈለጥካ እዩ።

ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዝዀነ ይኹን ውልቃዊ ሓበሬታት ናይ ሰባት ኣይነቐምጥን ኢና።

ሰባት ኣበየናይ ክፋል እዚ ወብ ሳይት ምብጻሕ ከም ዝገበሩ ጥራይ ኢና ንከታተል፣ እዚ ዝግበር ድማ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ንምምሕያሽ ብምባል እዩ።

Alleen samen krijgen we corona onder controleAlleen samen krijgen we corona onder controle

ብዛዕባ እዚ ወብ ሳይት

ዝያዳ ሓበሬታ ትደልይ ኣለኻ?